HUVITAVAT LUGEMIST

karkass

Terrassi karkass ehitatakse süvaimmutatud puidust. Kui terrassi laudise materjalidena on kasutusel plastik, komposiit, lehis või termopuit võidakse vahest teha ka terrassi karkass samast materjalist. Levinuim terrassi karkassi materjal on siiski süvaimmutatud saematerjal.Talade ristlõikeks sobivad enamasti 50×100 ja 50×150 prussid.

Tulenevalt talade ristlõikest tuleb arvestada ka nende kande ulatusega mis tuleb valida ristlõike järgi. Ehk siis 50×100 prussid tuleks toetada iga 1m vahega ja 50×150 prussid 1,5 m vahega. Selliselt toestatud terrassi karkass ei hakka läbi õõtsuma.

Terrassilaua kinnitamiseks tuleb terrassi karkassi samm seada omakorda selliselt, et terrassi lauda saaks sobivalt kinnitada ja tugede vahe oleks sobiv terrassilaua paksusele ning tüübile. Näiteks 120×28 süvaimmutatud terrassilauale sobiva sammuga karkass on sammuga 0,6m ( 95×26 niinimetatud säästulauale aga vaja rohkem karkassi materjali, mistõttu tuleb terrass kallim)

Tihedama sammuga terrassi karkass ehitatakse ka plastik ja komposiit materjalidele.

Terrassi karkass ehitatakse kolmes põhi tüübis:

  • Paraleel prussidest ühekihiline terrassi karkass (paraleelsed prussid, toetuvad vundamendile)
  • Risti põõnadega ühekihiline karkass (muutub laudise suund, laudis toetub põõnadele)
  • Risti prussidest kahekihiline terrassi karkass

Loomulikult esineb lisaks ka kombineeritud võimalusi ja eraldi terrassi trepi karkass millel omakorda hulk erinevaid lahenduse tüüpe.

Lihtsaim variant – terrassi karkass ehitatakse risti prussidest kahe kihilisena kõrgusega umbes 0,3m maapinnast. Alumised prussid on läbimõõduga 50×150. Süvaimmutatud prussid paigaldatakse tugipostidele sammuga 1,5m ja paraleelsete vahedega 1m kaugusele teineteisest. Selliselt saab pealmise kihi 50×100 prusside kandeks 0,95m. Järgmine kiht 50×100 prusse paigaldatakse risti esimese kihi peale sammuga 0,6m (kui terrassilaua paksus on 28mm). nüüd on laudise kande ulatuseks 0,55m. Üle ulatuvad otsad arvestame 2/5 kande ulatusest (50×150 siis 0,6m). Tulemuseks tugev ja korralik terrassi karkass.

Terrassi karkass sõltub suuresti just terrassi kõrgusest maapinnast.

Enne terrassi ehitamisega alustamist tuleb kindlasti teha joonis, millel paika panna, milline saab olema tulevane terrass ja loomulikult karkass ning vundament.

Oma töös koostame alati esmalt joonise, milline saab olema terrassi karkass ja vundament ning alles selle põhjal koostame pakkumise terrassile. See tagab kvaliteetse tulemuse ja ennetab hilisemaid probleeme. Kui terrassi karkassi konstruktsioon on läbi mõeldud on seda juba märgatavalt kiirem ja lihtsam laudisega katta.