KUIDAS TERRASSI EHITADA

Terrassi-karkassi-hind

Terrassi karkassi hind kahekordne sõrestik 8.- € m2; madal sõrestik 10.- € m2;  kivialusel 6.-€ m2 ;

Treppide,astmete ja kaarjate detailide puhul tõuseb terrassi karkassi hind keerukuse astme koefitsienti võrra. Samuti tuleb arvestada, et terrassil on lisaks pealtvaates siledale terrassi põrandapinnale vahest vaja ka astmeid treppe ja terrassi küljed ning konstruktsioonid on samuti kena katta laudisega mis omakorda vajab karkassi. Millest sõltub ka karkassi hind.

Terrassi karkass ehitatakse kolmes põhilises konstruktsiooni tüübis:

  • Paraleelsetel  prussidel põhinev ühekihiline terrassi karkass (paraleelsed prussid, toetuvad vundamendile)
  • Risti asetsevate põõnadega ühekihiline karkass (muutub laudise suund, laudis toetub põõnadele)
  • Risti asetsevatest prussidest kahekihiline terrassi karkass

Loomulikult esineb lisaks ka kombineeritud võimalusi ja eraldi terrassi trepi karkass millel omakorda hulk erinevaid lahenduse tüüpe.

Lihtsaim variant terrassi karkass ehitamiseks on risti prussidest kahe kihilisena kõrgusega umbes 0,3m maapinnast. Alumised prussid läbimõõduga 50×150 süvaimmutatud prussid paigaldatakse tugipostidele sammuga 1,5m ja paraleelsete vahedega 1m teineteisest. Selliselt paigaldatuna saab pealmise kihi 50×100 prusside kandeks 0,95m. Järgmine kiht 50×100 süvaimmutatud prusse paigaldatakse risti esimese kihi peale sammuga 0,6m (eeldusel kui terrassilaua paksus on 28mm). nüüd on laudise kande ulatuseks 0,55m. üle ulatuvad otsad arvestame 2/5 kande ulatusest (50×150 siis 0,6m). Tulemuseks tugev ja korralik terrassi karkass.

Terrassi karkass sõltub suuresti just terrassi kõrgusest maapinnast ja astmetest, millest sõltub omakorda ka terrassi karkassi hind. Enne terrassi ehitamisega alustamist tuleb kindlasti teha terrassi karkassi teostus joonis millel on võimalik paika panna milline saab olema tulevane terrass ja loomulikult karkass ning vundament.

Oma töös koostame esmalt terrassi karkassi joonise milline saab olema terrassi karkass ja vundament ning alles selle põhjal koostame pakkumise terrassile, millest tuleneb terrassi karkassi hind. See tagab kvaliteetse tulemuse ja ennetab hilisemaid probleeme. Kui terrassi karkassi konstruktsioon on läbi mõeldud on seda juba märgatavalt kiirem ehitada ja lihtsam ning korrektsem teostada terrassilaua paigaldus.