HUVITAVAT LUGEMIST

vundament

Terrassi vundament peab olema piisav, et kanda terrassi enda ja terrassi pinnale langevat koormust. Terrassile langevat koormust võib oluliselt suurendada terrassile kogunev lumi, mõnel puhul ka katuselt suurtes kogustes kukkuvad lume ja jää kamakad. Terrassi vundamendi koormus ei ole samas võrreldav hoone vundamendile langeva koormusega. Küll aga ähvardab terrassi vundamenti külmakergete oht.

Terrassi vundament ehitatakse üldjuhul külmumispiirist allapoole ulatuvana. Selleks sobib kasutada ümarvormi valatud betoon poste. Loomulikult terrassile rajada ka lintvundamendi või lausa plaatvundamendi.

Kui terrassialuspind on täidetud ja tihendatud kruusa või killustikuga võib terrassi vundament toetuda otse selliselt rajatud stabiilsele kruusa või killustikalusele. Selleks kasutatakse enamasti kerg-plokke (fibo plokk). Fibo plokkidestvundament rajatakse ka juhul kui külma kergetest tulenevad liikumised on pinnase tüübist tulenevalt väikesed ja ei oma terrassile suuremat mõju.

Näiteks on pankranniku servale lähedastes piirkondades monoliitne paekivi sedavõrd lähedal, et fibo plokkidest terrassi vundament on võimalik toetada otse pae plaadile või on aluspinnaks looduslik kruus. Plaatvundamendi kasuks otsustatakse tihemini juhul kui terrassiga on seotud bassein või mõni muu sarnane rajatis mis seda eeldab. Samuti kui tegemist on katuseterrassiga kuid siis on enamasti terrassi aluspinnaks katusekate. Nii plaatvundament kui katuseterrassid eeldavad tugikohtade loomist millega asendatakse terrassi vundament.

Terrassi vundament ja selle tüübid

Kerg-plokkidest (fibo plokk) terrassi vundamet

Fibo plokkidest terrassi vundament paigaldatakse juhul kui aluspind on piisavalt tugev ja stabiilne.samuti kui stabiilne aluspind asub suhteliselt pinna lähedal kuni 0,4m . Kerg-plokkidest terrassi vundament on ka soodsaim lahendus. Terrassi vundamendi hind mõjutab oluliselt kogu terrassi hinda. Vundamendi hind kujuneb ploki enda maksumusest. Ka kaevetööde maht on oluliselt väiksem, kuid põhilise eelise annab tööde teostamise kiirus kuna valmis plokke on mugav paigaldada ja lõigata sobivasse mõõtu.

Oluline on ka see, et fibo ploki külge on hea kruvikinnitusega, kasutades ehitusnurki ja kerg-ploki kruve, kinnitada terrassi karkass. Unustada ei tohiks seejuures, et puitu ei tohi paigaldada otsesesse kontakti fibo plokk vundamendiga. Tuleks kasutada kas plastist ehitus kiile või panna vahele tükk ruberoidi.

Terrassi vundament betoon postidel

Betoon postidest terrassi vundament rajatakse selliselt, et see ulatuks allapoole maapinna kulmumis piiri. Selliselt välistatakse külmakergete oht. Betoon post valatakse ümar vormi D120 mm, selleks on sobiv kasutada ventilatsiooni  toru. Betoon post sobib edukalt kasutada ka kõrgete terrasside puhul kus terrassi tasapind ulatub tihti meetri kõrgusele ja kergp-lokkidest vundamendi poste tuleks hakata omavahel liitma kuid betoon post on võimalik valada monoliitsena.

Betoonist valatud vundamendi post armeeritakse keermestatud latiga millega on hea kinnitada omakorda terrassi vundament terrassi karkassi külge. Post vundamendi eeliseks on vähene kumakergete oht ja soodsam terrassi vundamendi hind võrreldes lint või plaatvundamendiga. Torujasse vormi valatud terrassi vundamendi posti saab lihtsasti valmistada sobiva kõrgusega arvestades tulevase terrassi kõrgust.

Terrassi paigaldus plaat vundamendile

Juhul kui terrass rajatakse lame-katusele kus puudub vajadus terrassi vundament ehitada või samuti plaatvundamendile paigaldades moodustatakse terrassi karkassi alla tugikohad. Terrassi tugikohad paigaldatakse selliselt, et vihma ja sulavesi saaksid vabalt valguda loodud kallete suunas. Vastasel juhul tõkestaksid karkassi vööd osaliselt või täielikult vee vaba valgumise.

Tugikohad hoiavad  samuti puitu otsesest kontaktist aluspinna betooni või katuse materjalidega ning tagavad tuulutuse karkassi all. Tugikohtadeks sobivad plastik kiilud ja ehitusnurgad või spetsiaalsed kruvitavad toed ehk jalad.